ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 5
167 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร.090-2805247 และ 091-8353440 คุณณัฐธชัย ดำรงพันธ์ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล : grad.cpru@gmail.com